Büszkeségeink

Oklevelek


Aktuális

A tanév helyi rendje 2017/18

Térítési díj 2017-18


Média

Rólunk szól


Egressy Zeneiskola

Erkel Zeneiskola


Kottatár

Katalógus


 

Együtteseink

Egressy-Erkel Ifjúsági Szimfonikus Zenekar

Kisharang Együttes


Kalendárium

 

Látogatók száma:

Hit Counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése iskolánk két pedagógusát is kitüntetésben részesítette.

Az elismerő okleveleket Miskolc város napján,2018. május 11-én vehették át.

Mindkettőjüknek szeretettel gratulálunk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vancza János

 

A zene otthonáról

– 65 éves a miskolci Egressy Béni Zeneiskola –

 

„A valóságot másolni jó lehet,

De kitalálni a valót sokkal jobb.”

A zene száguldó művészete tár elénk

Ilyen csodás költött valóságot.

 

1843. május. Díjnyertes Szózat bemutatója,

Sorsverte népünk második himnusza.

Szerzője korának kiválósága,

Rendületlen hazafiak társa.

 

Büszke volna Egressy Béni,

Szelleme e ház falát belengi,

Hol finoman szálnak a dallamok,

Égbe törő felhőpamacsok.                                          

 

Fekete, fehér billentyűk,

Megfeszített húrú hegedűk,

Fuvolák, furulyák és ütősök

Néha zenekarban, énekkarban egyesülők.

Kéjek kéjét kergetik, virulnak,

Az ünnep fényében ragyognak

Megszállott karmester kezétől.

 

Fáklyavivő szakavatott tanárok

Kitartóan gondoznak, nevelnek,

Hallják, kiemelik a tehetséget.

Tarka virágcsokrok ők,

Sikert halmozó serdülők,

Sejtelmes érzelmi szálak.

Sokan országos hírt szereznek,

Iskolájukhoz így méltók lesznek.

 

A zene lelkünkben rezdülő,

Lélekemelő esztétikai csillag,

Összehozza a zilált társadalmat.

Békét sugárzik sokszínű dallama

E nyugalomra szomjas világban.

 

Szabadságunk egét őrizve-védve

Ünnepelt iskolánk még évtizedeken át

Az örök zene varázsát hirdesse.

 

Miskolc, 2017. augusztus

 

 


 

„Magyar Dallamok” és miskolci tehetséges fiatalok a Zenepalotában (Képgalériával!) /minap.hu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”                                                       /Kodály Zoltán/

 

Sok szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt intézményünk honlapján!

Engedjék meg, hogy néhány gondolattal bemutassam tevékenységünket.

 

A Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 2007-ben Miskolc város két legnagyobb zeneiskolájának összevonásával jött létre. Mindkét intézmény tradicionális múltra tekint vissza. Az Erkel Ferenc Zeneiskola 2009-ben, az Egressy Béni Zeneiskola 2012-ben ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. A város két egymástól távoli városrészében (a belvárosban és Diósgyőrben) működő iskola egyesítésével szinte az egész várost lefedő zeneoktatási intézmény jött létre, mely nem csak megyénk központi zeneiskolájaként ismert, hanem országos szinten is komoly szakmai elismerést vívott ki magának.

 

Iskolánk 2007-ben Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény lett, 2011-ben Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést kapott, melyet 2014-ben megújított. Pedagógusaink kiemelkedő eredményeket érnek el a városi, megyei, regionális versenyeken, országos, sőt nemzetközi megmérettetéseken is. Ékes példa erre a 2012-ben megrendezett Országos Alba Regia Kamarazene Verseny, ahol a hazánkból indult 32 intézmény között elnyertük a „Legeredményesebb iskola” kitüntető címet. Emellett növendékeink szép számban választják a zenei pályát hivatásul. Sokan közülük mára ismert művészként, nagyszerű tanárként, muzsikusként, vagy valamely kórus, zenekar tagjaként adják tovább a zene szeretetét, a zenélés örömét.

 

A Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zenei nevelő - oktató tevékenységével a tanulók zenei készségeit és alapképességeit egyaránt kibontakoztatja. Egyéni és csoportos tehetséggondozással, személyre szabott egyéni fejlesztési tervvel felkészíti növendékeit a különböző fórumokon - vizsgákon, meghallgatásokon, koncerteken, versenyeken – való sikeres szereplésre, valamint a szakirányú továbbtanulásra is. A zenetanulás komplex hatása által a gyermekek egész személyiségét sokoldalúan és harmonikusan fejleszti.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § 1. bekezdésben megfogalmazott célok kijelölik a gyermekek fejlesztésének fő irányait, és alátámasztják intézménytípusunk, mint zenei tehetséggondozó intézmény jelentőségét hazánk köznevelési rendszerében:

 

„A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.”

 

A zene komplex, semmi mással nem pótolható, az ember személyiségének minden területét fejlesztő hatását az alábbi gondolatok jól tükrözik:

Nem a zenében rejlik-e a leghatásosabb nevelés? Hiszen semmi sem hatol be olyan mélyen a lélekbe, mint a ritmus és a dallam; megragadja, felékesíti és megnemesíti a lelket, ha az ember helyesen nevelkedett, - ha pedig nem, éppen ellenkezőleg hat rá... Valóban, a zene mélyén ott rejlik a nevelés. Azért van nagy jelentősége a zenei nevelésnek, mert a zene nem vezet máshoz, mint a szép szeretetéhez.”  (Platón / i.e.427-347)

                                                               

„A zene a makrokozmoszban uralkodó rend és harmónia kifejeződése, mely ugyanolyan rendet és harmóniát hoz létre a mikrokozmoszban is.” (Püthagorasz / i.e.570-500)

„A hangok elülnek, de a harmónia megmarad.” (J. W. Goethe /1749-1832)

 „A zene olyan magasan áll, hogy semmiféle értelem meg nem közelítheti és olyan hatás árad belőle, amely mindenen uralkodik, s amelyről senki sem tud magának számot adni.” (J. W. Goethe)

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” (Kodály Zoltán / 1882 - 1967)

„Nem lehet egészen boldog ember az, akinek nem öröm a zene, erre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.” (Kodály Zoltán)

„Aki a zenét szereti, soha nem lehet igazán boldogtalan.” (Franz Schubert / 1797 - 1828)

Nagy szeretettel várjuk a zenét tanulni vágyó gyermekeket intézményünkbe!

Csabay Csilla
igazgató

 


 

Az alábbi cikk 2017. februárjában jelent meg intézményünkről az Észak-Magyarország Napilap Magazinjában. 


 

 

Egressy Béni-szobrot avattak Miskolcon

 

A Szózat zenéjét is komponáló művész életnagyságú mása Kő Pál szobrász alkotása, aki maga is jelen volt a szobor leleplezésén.Az eseményen Jankovics Marcell Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikus azt mondta: Egressy Béni a magyar örökség része, mint ahogyan Kő Pál is, sok a közös bennük, mindketten zenerajongók, Egressy zeneszerző volt, Kő Pál pedig szeret énekelni.

A szobor Egressyt reformkori öltözékben, karddal az oldalán és könyvvel a kezében ábrázolja, Mint Jankovics Marcell fogalmazott, “ökölbe szorított bal kezében benne van, amit ez az ember életében képviselt”.

Egressy Béni a Miskolchoz közeli, egykori Sajókazincon született 1814. április 21-én. Apja református lelkipásztor volt, iskoláit Miskolcon és Sárospatakon végezte és tanító lett. Testvérének, Egressy Gábornak a példája nyomán vándorszínésznek állt, 1834-ben a kassai és a kolozsvári társulattal lépett fel, de tanult zeneelméletet és nyelveket is. 1838-ban Olaszországba ment, hogy énekelni tanuljon, 1843-ban került a pesti Nemzeti Színházba karénekesként.

Már 1840-től foglalkozott zeneszerzéssel, ő volt Petőfi Sándor verseinek első megzenésítője és számos népies műdal szerzője. Legnagyobb sikerét Vörösmarty Mihály Szózat című versének megzenésítésével aratta, amelyet 1843. május 10-én mutattak be a Nemzeti Színházban.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Virágos kamaramuzsika

 

A  Dr.Kriza Ákos fővédnökségével szervezett Florens 2015 Kertészeti és Virág Kiállításra (2015.április 24-26) kaptak meghívást iskolánk tanulói. Az erre az alkalomra megalakult "Hang-szirmok" együttes közel 20 perces koncerten ízelítőt adott a magyar népdalok, ír dalok, tangó és románcok világából.

 

Az együttes tagjai: Grebely József, Szentimrei Noémi, Szentimrei Márk, Gyulai Réka, Imri-Szarka Fruzsina -hegedű, Sallai Zsombor- gitár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felkészítő tanár: Csík Noémi, Ritter József


 

Tehetség Roadshow

 

Miskolci Ifjúsági és Szabadidő Ház adott otthont a Nemzeti Tehetség Program keretében az Új Nemzedék Központ által szervezett Tehetség Roadshow rendezvénysorozat harmadik állomásának 2015. április 17-én.
Négy évvel ezelőtti, 2011-es alapítása óta az Új Nemzedék Központ, a kormányzati ifjúságpolitikai célkitűzések egyik elsődleges megvalósítójaként kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Az idei év első felében „Tehetség Roadshow” elnevezésű rendezvénysorozatával hat megyeszékhelyen népszerűsíti a Nemzeti Tehetség Program (NTP) által nyújtott lehetőségeket, melyek a tehetséges fiatalok támogatását hosszú távon biztosítják.

Ezen az eseményen több oktatási intézmény is bemutatkozott, köztük a Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola tanulói.

Iskolánk a Kisharang Csengettyű együttes-Handbell Choir; valamint hegedűs kamaramuzsika formájában mutatkozott be (Grebely Jószef, Szentimrei Márk, Imri-Szarka Fruzsina, Gyulai Réka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felkészítő tanárok: Lajhó Gyula , Csík Noémi

Zongorán közreműködött: Soós Orsolya

 


 

Erkel Zeneiskola Alapítványi Koncert

 

  

 

 


 

Fimusician 2013 Egressy-Erkel Zeneiskola

 

 

 

 


 

Galántán is „taroltak” a miskolci tehetségek

/minap.hu/

A miskolci Egressy-Erkel Zeneiskola növendékei az idén másodszor mérették meg itt magukat. Mint Csabay Csilla igazgatóhelyettes elmondta, nagyon rangos, magas színvonalú a verseny, ezért különösen büszkék tanítványaikra. Név szerint Grebely Józsefre és Szentimrei Noémire, akik mindketten ezüst minősítést kaptak, felkészítő tanáruk Csík Noémi. Valamint az ezüst minősítést kapott Kondor Andrásra, Petró Ádámra és a bronz minősítést szerzett Balla Emesére, az ő felkészítő tanáruk Hrabovszki Sándorné. Az egressysek zongorakísérője Soós Orsolya volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soós Orsolya, Petró Ádám, Kondor András, Balla Emese és Hrabovszki Sándorné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentimrei Noémi és Grebely József felkészítő tanárukkal, Csík Noémivel